VVS i vardagen

För att få ett ordentligt VVS-arbete utfört krävs åratal av erfarenhet och en gedigen utbildning i botten. Det krävs även god kunskap om VVS-produkter och kvalitet. Det kan tyckas vara en självklarhet, men när det kommer till kritan och ett faktiskt arbete ska utföras, är det inte svårt för en erfaren besiktningsperson att bedöma resultatet. Branschtidningen VVSForum är en god tillgång för information och nyheter inom VVS. Vid köp av nya hus eller lägenheter finns idag möjlighet att beställa en överlåtelsebesiktning, som har i syfte att låta köpare och säljare få godare förutsättningar till ett bra köp och mindre risk för tvistemål, genom en kontrollbesiktning på bostaden. Vid flyttkan Lennart på Husesyning hjälpa till med överlåtelsebesiktning, vilket kan vara en god idé för att se till att allt går rätt till.

Vad är VVS? En kort bakgrund

Historiskt har VVS haft en betydande roll för människans överlevnad och trivsel i hushåll och fastigheter runtom i Sverige och världen i stort, då det hjälper till att uppfylla viktiga krav för människans överlevnad. Såsom att förse med ren luft, värme och sanitära medel. Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet.

Det är en del av byggnadsindustrin och omfattar styrsystem och övervakningssystem för vattenförsörjning, avlopp för fastigheter samt de produkter som används inom området.

VVS förknippas oftast med rörmokare och även om rörmokare sysslar med VVS, är inte avloppsrör det enda som VVS behandlar. Det omfattar även gas, värmeledning och ventilation av hus. Teknikerna inom VVS har funnits sedan mitten av 1800-talet. Rörledningsföretag och värmeledningsföretag fanns till en början som två separata branscher, men i början av 1900-talet förenades de till en och samma bransch. I början kallades yrkesrollen för rörarbetare eller rörläggare och på 1970-talet förespråkade man yrkestitlarna rörmontör och ventilationsmontör, som senare i modern tid övergick till VVS-montör.

Värme

För uppvärmning finns framför allt radiatorer eller element som det även kallas, som huvudsakliga produkter. De drivs sedan av vattenrör med styrventiler som reglerar vattenflöde och på- och avstängning. Dessa tillkopplas i sin tur från olika slags värmekällor, såsom värmepumpar och värmepanna för ved, pellets eller olja som då tillför värme till elementen. I större byggnader används istället pannrum eller så kallad undercentral som behövs för ombesörjning av värme för hela byggnadens rum och lokaler.

Ventilation

Ventilation är en process där “ren utomhusluft” förses till ett utrymme medan inomhusluften avlägsnas. Detta kan göras antingen på naturlig väg eller mekanisk. Ventilationens luft leds vidare ut ur fastigheten vanligtvis med fläktar. Ventilationssystem kan i sin tur innehålla luftfilter som har i uppgift att fånga upp eventuella skadliga luftpartiklar,

Sanitet

Sanitet syftar till processen för avlägsnande av den mänskliga avföringen, från toaletten till en förvaring, transport, behandling och sedan slutanvändning eller bortskaffning. Då dålig sanitetsförsörjning kan orsaka spridning av allvarliga sjukdomar såsom kolera och dysenteri, är det av livsviktiga skäl vi måste ombesörja god sanitet i samtliga hushåll och faciliteter i Sverige.

Comments are closed.