Utbilda sig till VVS-montör

Du som kan tänka dig ett praktiskt jobb där du får arbeta med händerna, samtidigt som du måste använda ditt tekniska kunnande och praktiska tänkande, kan passa som VVS-montör.human-156741_640

Det finns många vägar att gå för att nå fram till målet att bli VVS-montör. En väg som många väljer är att redan på gymnasiet rikta in sig mot yrket. Det gör de genom att gå energiprogrammet, som finns med inriktning VVS- och kylteknik. Det är ett treårigt program, men det är inte tillräckligt för att man ska anses vara en fullärd VVS-montör. Efter gymnasietiden går man nämligen som lärling på ett VVS-företag. Efter två år som lärling kan man avlägga en yrkesexamen, som krävs för att man ska bli en certifierad VVS-montör.

Det är dock inte alla som bestämmer sig för vad de vill bli så tidigt i livet. Därför går det också att genomföra hela sin utbildning som lärling på ett VVS-företag, vilket man då gör i ungefär fem år. Under den tiden kallas man för en företagslärling. I samband med arbetet på företaget lär sig lärlingen alla praktiska delar i VVS-branschen, men för att också lära sig de teoretiska delarna går företagslärlingar på särskilda kurser, som består av sammanlagt 16 veckors utbildning, uppdelade på fyra perioder. För att få avlägga yrkesexamen krävs förutom fem år som företagslärling även att man har läst in kärnämnen som svenska, matematik och engelska.

Ett tredje sätt att bli VVS-montör är att gå en så kallad arbetsmarknadsutbildning. Den finns på flera orter i landet. Beroende på vilka förkunskaper du har är utbildningen upp till 52 veckor lång, och kan jämföras med gymnasieskolan. Precis som i gymnasiet avslutas utbildningen med en lärlingsperiod och med att avlägga yrkesexamen.

När du så är färdigutbildad VVS-montör har du flera valmöjligheter för din framtida karriär. En av dem är att starta din egen VVS-firma, antingen på egen hand eller med anställda. Oavsett vilket är det många saker att tänka på i uppstartsfasen av ett företag. För att ge dig själv en sak mindre att tänka på kan du då anlita Fakturino.se, som kan hjälpa dig med fakturaköp och factoring.

Comments are closed.