Historien bakom VVS

Även om människan i alla tider på olika sätt har försökt ventilera och värma upp sina hus, och man senare även kommit på metoder för att få vattenförsörjning inne i våra bostäder, kan man inte tala om en VVS-bransch i modernt avseende förrän industrialismen tog fart under 1800-talet. Och även efter att VVS-branschen existerat i närmare hundra år, kallade man den inte för VVS-branschen, eftersom begreppet (eller förkortningen) VVS myntades först år 1930, i en tidskrift med samma namn. Ungefär 20 år därefter, på 1950-talet, började man använda termen VVS för att avse den teknik och den bransch som installerar värme, ventilation och sanitetssystem.

Därmed var dock inte striden om de olika begreppen över. Installatörerna i VVS-branschen har ända sedan början varit, och är än idag, uppdelade i två mindre branscher under VVS-branschens tak. Dessa kan sägas vara ventilationsentreprenörer och rörentreprenörer. Rörentreprenörerna installerar gas, vatten och avlopp, medan ventilationsentreprenörerna installerar uppvärmning och ventilation. Dessa två grenar av VVS ansågs sedan mitten av 1800-talet vara separata branscher, och denna uppdelning kvarstod fram till 1914, när de förenades till den gemensamma VVS-branschen. Runt samma tidsperiod började de som arbetade i rörledningsföretag att kallas ”rörmokare”, ett ord som har sitt ursprung i Stockholmsslangen, men som kring år 1930 hade etablerats så väl att det sågs som en officiell yrkesbeteckning. Sedan dess har dock som bekant ordet ”rörmokare” fallit ur mode igen – sedan 1970-talet har man istället förespråkat ”rörmontör”, ”ventilationsmontör” eller det mer allmänna ”VVS-montör”, som är den vedertagna yrkesbeteckningen idag.industry-970150_960_720

Marknaden för ventilationsentreprenörer blev stor först på 1950-talet, när man började installera ventilationssystem i större kontorsbyggnader, och även i privata hem. Innan dess hade plåtslagerier eller fläkttillverkare tagit hand inte bara om tillverkningen, utan också om installationen.

Om du själv funderar på att bli en av de som formar VVS-branschens framtid, och skriva den kommande historien genom att bli egen företagare, kommer du sannolikt att ha fullt upp till en början med att etablera dig på marknaden. Då kan det vara skönt att slippa oroa sig över att pengarna från ens första fakturor kommer in, när man behöver pengarna som mest. Genom att låta Intrum hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att pengarna kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Comments are closed.