Fjärrvärme

Den allra vanligaste formen för uppvärmning av bostadshus och lokaler i Sverige är fjärrvärme. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt som kommer med många fördelar. Att man alltid kan hålla det varmt i huset och samtidigt ha obegränsat med varmvatten i dusch och kranar är några av de mest framträdande bekvämligheterna med systemet. Det är sällan problem med fjärrvärmesystem och användare behöver inte oroa sig för köldknäppar och liknande som kan drabba andra system. Dessutom är fjärrvärme ett väldigt hållbart system ur klimatsynpunkt. Naturvårdsverket säger att Sveriges omställning i fjärrvärmebranschen är en stor anledning till att vi klarat att nå klimatmålen i Kyoto-avtalet.

En lösning på utsläpp

Fjärrvärmesystemen började användas för att man ville minska utsläppen i luften. I stället för att varje hus förbrände så ville man centralisera hela processen till ett stort värmeverk som värmen sedan fördelas från ut till bostäderna. Fjärrvärme är vanligast i svenska tätorter och finns tillgängligt i 270 av 290 kommuner. Så länge man bor tillräckligt nära ett fjärrvärmesystem för att kunna koppla in sig så har de flesta möjligheten att välja fjärrvärme som sitt värmesystem. Systemet är vanligast i bostadshus, butikslokaler, kontor, industrier, sjukhus och liknande. Andelen småhus, alltså stugor och dylikt, har en mycket lägre procentuell användning av fjärrvärmenätet. Cirka 11 %.

Miljövänligt och besparande

Fjärrvärmen är ett pålitligt system. Tack vare sin dominans på marknaden finns det alltid reserver att tillgå om det skulle vara problem med huvudnätet. Om problem uppstår hinner man som kund oftast inte ens uppfatta att någonting har hänt. I stället för att behöva ha en egen värmepanna som tar plats i hemmet så kan man spara både besvär, tid och pengar genom att låta värmen komma till en själv genom ett tryggt och miljövänligt system. Fjärrvärmeverken kan använda lite olika produkter för att elda, men vanligast är bark, flis och spån. Det är ofta restprodukter från till exempel skogsindustri som används. Miljövänligare och effektivare än så blir det knappast.

Comments are closed.