Fjärrvärme

Den allra vanligaste formen för uppvärmning av bostadshus och lokaler i Sverige är fjärrvärme. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt som kommer med många fördelar. Att man alltid kan hålla det varmt i huset och samtidigt ha obegränsat med varmvatten i dusch och kranar är några av de mest framträdande bekvämligheterna med systemet. Det är sällan problem med fjärrvärmesystem och användare behöver inte oroa sig för köldknäppar och liknande som kan drabba andra system. Dessutom är fjärrvärme ett väldigt hållbart system ur klimatsynpunkt. Naturvårdsverket säger att Sveriges omställning i fjärrvärmebranschen är en stor anledning till att vi klarat att nå klimatmålen i Kyoto-avtalet.

En lösning på utsläpp

Fjärrvärmesystemen började användas för att man ville minska utsläppen i luften. I stället för att varje hus förbrände så ville man centralisera hela processen till ett stort värmeverk som värmen sedan fördelas från ut till bostäderna. Fjärrvärme är vanligast i svenska tätorter och finns tillgängligt i 270 av 290 kommuner. Så länge man bor tillräckligt nära ett fjärrvärmesystem för att kunna koppla in sig så har de flesta möjligheten att välja fjärrvärme som sitt värmesystem. Systemet är vanligast i bostadshus, butikslokaler, kontor, industrier, sjukhus och liknande. Andelen småhus, alltså stugor och dylikt, har en mycket lägre procentuell användning av fjärrvärmenätet. Cirka 11 %.

Miljövänligt och besparande

Fjärrvärmen är ett pålitligt system. Tack vare sin dominans på marknaden finns det alltid reserver att tillgå om det skulle vara problem med huvudnätet. Om problem uppstår hinner man som kund oftast inte ens uppfatta att någonting har hänt. I stället för att behöva ha en egen värmepanna som tar plats i hemmet så kan man spara både besvär, tid och pengar genom att låta värmen komma till en själv genom ett tryggt och miljövänligt system. Fjärrvärmeverken kan använda lite olika produkter för att elda, men vanligast är bark, flis och spån. Det är ofta restprodukter från till exempel skogsindustri som används. Miljövänligare och effektivare än så blir det knappast.

Vattenskador under vintern

Något av det jobbigaste man kan råka ut för som fastighetsägare är vattenskador. Vattnet har en förmåga att leta sig ner i olika material och orsaka problem med mögel, rost och även sprickbildning eftersom till exempel trä sväller lite när det blir blött. Ibland är det svårt att upptäcka en vattenskada eftersom den drabbar skikt i fastigheten som vi inte kan se. Som takbjälkar uppe på vinden eller de delar av golv som döljs av olika slags mattor. I den här bloggposten ska vi titta lite extra på vattenskador som riskerar att inträffa under vintern.

Problem i hus som står tomma

Vintersäkra ditt fritidshus genom att tömma alla rör på vatten innan det fryser till. Ett rör eller ett vattenlås som är fullt med vatten kan spricka när vattnet fryser till is eftersom det då expanderar och i värsta fall spräcker röret. Ett annat sätt att försäkra sig mot dylika problem är att ha underhållsvärme i fritidshuset. Så länge det är åtminstone ett par grader inomhus kommer inget vatten att kunna frysa. Det regleras med hjälp av en termostat. Man måste dock vara lite på sin vakt mot långa strömavbrott som sätter termostaten ur spel, det är alltid säkrast att tömma sitt system på vatten när en hus kommer att stå tomt.

Lär känna ditt hus

Hus som lämnas utan tillsyn kan drabbas av många olika problem på vintern. Om mycket snö, nära huset, smälter snabbt kan vatten tränga in i husgrunden om den inte är ordentligt dränerad. En fuktig och kylig källare är en bra grogrund för mögel. Läckande rör och element kan också orsaka problem om det tar lång tid innan man lägger märke till problemet. Ofta tar det åtminstone ett år innan man lärt känna ett hus. Har du köpt ett nytt fritidshus är det en bra idé att åka dit en gång i månaden för att se hur det klarar sig under olika årstider.

Hitta seriösa VVS-hantverkare

Det är viktigt att hitta duktiga och seriösa VVS-hantverkare. Vissa har inte kunskapen som de påstår och kan förstöra mer än vad de hjälper. Byggbranschen har länge haft ett problem med okvalificerad arbetskraft som ibland inte har utbildning inom yrket. Det är dessutom vanligt att fler timmar rapporteras in än vad som är den faktiska arbetstiden, i ett försök att få ut mer lön än överenskommet. Gå gärna på rekommendationer från släkt och vänner. Det du ska ta reda på är: att hantverkaren kommer i tid, är pålitlig när det kommer till avtalade timmar och att tidigare utfört arbete håller bra standard.

Dåligt eller bra?

Perfect_Insurance_for_Plumbers_in_AustraliaDåligt utförda arbeten inom VVS kan till exempel vara att kranen fortsätter läcka även efter att den har varit lagad. Vill det sig riktigt illa kan ett dåligt utfört VVS-arbete förstöra mer än problemet som skulle fixas till en början, till exempel kan nya sprickor och läckor uppstå. Du ska alltid se efter att din anlitade VVS-firma har f-skattesedel och är registrerat som ett företag på allabolag.se. Då kan du vara säkrare på att du anlitar en seriös aktör på marknaden. Vill du veta mer om VVS och hänga med när det kommer till ny kunskap inom branschen? Nytt nummer av Dahl’s kundtidning TRYCK finns nu att hämta på … webben eller skickas den hem till dig om du registrerar dig. Det är smart att hänga med så att varenda arbete du måste få utfört i ditt hem följer hög standard. Bra utförda VVS-arbeten behöver inte göras om efter att arbetet har avslutats. Arbetet sker även inom avtalad tidsram och den inhyrda hantverkaren är transparent när det kommer till sitt arbete.

Vad kostar en bra VVS-hantverkare?

Det är svårt att sätta ett absolut pris då betalningen sker per timme och därför beror helt på hur stort jobbet är. I storstäderna kan det vara lite dyrare att anlita en duktig VVS-firma. Mellan 450-600 kronor i timmen får du räkna med att betala om du vill ha en bra hantverkare. Missa inte att du får göra rotavdrag på utfört arbete. För att få göra avdraget måste din hantverkare ha F-skattesedel eller A-skatt. Du får tillbaka 50% av kostnaden – upp till 100 000 kronor. Kom alltid överens med din hantverkare hur många timmar han bör lägga på jobbet innan arbetet börjar. Lite extra tid för oförutsedda händelser måste du räkna med, men ett enkelt tidsavtal ser till att dina kostnader inte skenar iväg fullständigt. I allmänhet är det alltid bättre att betala mer för en duktig hantverkare än att försöka komma undan alldeles för billigt. Ett dåligt utfört arbete kan kosta dig mycket mer i slutändan.

Historien bakom VVS

Även om människan i alla tider på olika sätt har försökt ventilera och värma upp sina hus, och man senare även kommit på metoder för att få vattenförsörjning inne i våra bostäder, kan man inte tala om en VVS-bransch i modernt avseende förrän industrialismen tog fart under 1800-talet. Och även efter att VVS-branschen existerat i närmare hundra år, kallade man den inte för VVS-branschen, eftersom begreppet (eller förkortningen) VVS myntades först år 1930, i en tidskrift med samma namn. Ungefär 20 år därefter, på 1950-talet, började man använda termen VVS för att avse den teknik och den bransch som installerar värme, ventilation och sanitetssystem.

Därmed var dock inte striden om de olika begreppen över. Installatörerna i VVS-branschen har ända sedan början varit, och är än idag, uppdelade i två mindre branscher under VVS-branschens tak. Dessa kan sägas vara ventilationsentreprenörer och rörentreprenörer. Rörentreprenörerna installerar gas, vatten och avlopp, medan ventilationsentreprenörerna installerar uppvärmning och ventilation. Dessa två grenar av VVS ansågs sedan mitten av 1800-talet vara separata branscher, och denna uppdelning kvarstod fram till 1914, när de förenades till den gemensamma VVS-branschen. Runt samma tidsperiod började de som arbetade i rörledningsföretag att kallas ”rörmokare”, ett ord som har sitt ursprung i Stockholmsslangen, men som kring år 1930 hade etablerats så väl att det sågs som en officiell yrkesbeteckning. Sedan dess har dock som bekant ordet ”rörmokare” fallit ur mode igen – sedan 1970-talet har man istället förespråkat ”rörmontör”, ”ventilationsmontör” eller det mer allmänna ”VVS-montör”, som är den vedertagna yrkesbeteckningen idag.industry-970150_960_720

Marknaden för ventilationsentreprenörer blev stor först på 1950-talet, när man började installera ventilationssystem i större kontorsbyggnader, och även i privata hem. Innan dess hade plåtslagerier eller fläkttillverkare tagit hand inte bara om tillverkningen, utan också om installationen.

Om du själv funderar på att bli en av de som formar VVS-branschens framtid, och skriva den kommande historien genom att bli egen företagare, kommer du sannolikt att ha fullt upp till en början med att etablera dig på marknaden. Då kan det vara skönt att slippa oroa sig över att pengarna från ens första fakturor kommer in, när man behöver pengarna som mest. Genom att låta Intrum hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att pengarna kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Bravida

Bravida är ett installations- och servicebolag som framförallt riktar in sig på el, VS (värme och sanitet) och ventilation. Några av de tjänster som Bravida erbjuder inom el är el- och teleinstallationer, belysning, kraft, process, automation, telekommunikation, datakommunikation och radiokommunikation. Förutom värme och sanitet erbjuder Bravida också inom detta område tjänster som fjärrvärme och fjärrkyla, sprinklersystem och energisystem. Inom ventilation arbetar de (förutom med just ventilation) med kyla, energi och miljö.1280px-thumbnail

Bravida grundades år 2000, då det svenska byggnads- och installationsbolaget BPA AB och det norska Telenors installationsverksamhet slogs ihop, och bildade Bravida ASA. År 2005 flyttade koncernens huvudkontor till Stockholm, där det ligger fortfarande, och VD:n och koncernchefen är Mattias Johansson. BPA är det äldsta av de två ursprungliga bolagen, då det bildades år 1922 genom sammanslagningen av tolv byggnadsgillen. Det var dock inte förrän 1967 som själva aktiebolaget BPA bildades. Efter att det hade bildats växte dock BPA i stadig takt, och vid 1996 hade bolaget redan verksamheter i de tre skandinaviska länderna. När sammanslagningen gjordes vid millenniumskiftet bidrog detta ytterligare till bolagets tillväxt, och man köpte bland annat upp Semco A/S år 2003.

Förutom bolagets huvudsakliga teknikområden kompletteras dessa bastjänster med ett antal specialområden. Dessa är framförallt brand, säkerhet och teknisk fastighetsservice. Det är dotterbolag till koncernen som sköter dessa specialområden: Bravida Fire & Security för brand och säkerhet, och Bravida TSM för teknisk fastighetsservice.

Som ett stort VVS-bolag är Bravida också en stor arbetsgivare för VVS-installatörer i Sverige. Sammanlagt hade Bravida i december 2013 knappt 8 000 anställda, en siffra som nu har klättrat till runt 9 000 anställda. Dessa anställda är utspridda på över 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med en så bred organisation är det viktigt att hålla bra teambuildingaktiviteter och kick-offer, för att alla ska få en känsla av att höra samman och en lojalitetskänsla till Bravida som koncern. Ett bra ställe att hålla en kick off i Stockholm är O’Learys i Kista, där man bland annat kan äta god mat, bowla och åka gokart. Det är ju viktigt att kick-offen blir en paus från arbetet, där lek snarare än jobb dominerar.

DIY vid badrumsrenovering – ja eller nej?

Inför en renovering tar man ofta in offerter från olika hantverkare för att få en uppfattning om hur mycket det kommer att kosta. Siffrorna på pappret kan i många fall göra en mörkrädd och kanske till och med få en att tänka om – kanske kan man stå ut med den slitna, blågröna plastmattan i badrummet ett tag till, trots allt? Just när man ska renovera badrummet känns det kanske tryggast att låta hantverkare göra allt, för att undvika problem med försäkringen när eventuella fuktskador uppstår. Men det behöver inte vara så att man avstår en renovering av ekonomiska skäl, för till och med i badrummet finns det saker som man kan göra själv för att få ner kostnaden.

En stor del av arbetet när man ska helrenovera ett badrum är till exempel att riva allt det plumbing-840835_640gamla – kaklet från väggarna, mattan från golvet, handfatet, toalettstolen, duschkabinen och allt annat som helt ska bort. För detta krävs inte särskilda kunskaper eller en viss teknik – det går utmärkt att göra själv. På det sättet kan du spara många hundralappar på ett jobb som annars hade utförts av hantverkare som går på timme. Se bara till att diskutera med den entreprenör som sedan ska utföra själva renoveringen, så att du inte river för mycket.

Den totala kostnaden beror också till stor del på var du köper din badrumsinredning. På Swedmart.se hittar du ett stort utbud av badrumsmöbler, ofta till betydligt bättre priser än i den fysiska handeln. På det viset kan du få ner det totala priset av renoveringen markant.

Det som du däremot ska lämna till hantverkarna är att kakla om badrummet och att borra alla eventuella hål som ska vara i väggar och golv. Detta beror på samma anledning, nämligen att hantverkarna kan försäkra sig om att tätskiktet sätts på rätt sätt under kaklet, och att de hål som borras i tätskiktet blir täta, så att de inte orsakar en vattenskada senare. Många försäkringar kräver också att detta jobb utförs av en kvalificerad hantverkare för att eventuella skador ska täckas.

Vad gäller inredning i badrummet kan sägas att det generellt går bra att själv byta ut gammalt mot nytt om det står kvar på samma ställe – ett nytt badkar på samma ställe, ett nytt handfat på samma ställe och så vidare – så länge man är någorlunda säker på sin sak. Om man däremot ska flytta någon av dessa saker till en ny plats i badrummet måste man ta hjälp av rörmokare och andra specialister.

Att tänka när du anlitar VVS-hjälp

 

Att tänka när du anlitar VVS-hjälp 2

Någon gång i livet måste de allra flesta anlita VVS-hjälp. Oavsett om det gäller ett nybygge där det måste anslutas vatten eller om du har problem med avloppet i ditt hus är det en VVS-montör som du ska kontakta. Eftersom VVS är en stor bransch med många aktörer är det viktigt att kunna sålla i utbudet och välja ut guldkornen. Det går enkelt att starta upp en firma och erbjuda tjänster till kunder, men det är svårare att behålla dem med gedigen kvalitet under en längre period. Att se vilka firmor som klarar sig bäst i en jämförelse är en bra indikation på vart du ska gå för att bli allra nöjdast.

 

Om du har möjlighet att få rekommendationer av närstående är det en bra startpunkt. Kanske har någon av dina grannar nyligen behövt använda sig av en VVS-montör och vet precis vilka fallgropar som man ska undvika. Oavsett om det är en dålig eller bra referens kan det vara till hjälp i ditt sökande. Om en VVS-firma har fått dålig kritik lägger du det på minnet och letar vidare. Om det istället har fått lovord kan du titta närmare på den och se efter om den verkar seriös. I så fall är chansen stor att du har hittat den kvalitetsfirma som du är ute efter.Att tänka när du anlitar VVS-hjälp 1

 

Om du saknar referenser är det viktigt att vara noggrann med pappersarbete och kontrakt. En oseriös VVS-firma har kännetecken som att den lovar saker som den inte kan hålla, att tidsplaner ständigt bryts och att resultatet håller lägre kvalitet än utlovat. För att undvika det är det av största vikt att tidigt vara överens om vad det är som gäller. Om det råder någon otydlighet kan VVS-montören hänvisa till det i efterhand och i värsta fall undkomma betalningsskyldighet utifall att slutresultatet skulle bli en besvikelse.

 

Vissa saker får du inte göra hemma utan att anlita en VVS-montör. Det är av säkerhetsskäl eftersom en misslyckad installation kan ha förödande konsekvenser. Ett exempel på det är en värmepump där vissa delar kräver en certifierad montör för att den ska bli godkänd. Däremot finns det sätt att göra det billigare. Om du köper en egen billig värmepump på nätet slipper du använda dig av dyra återförsäljare.

Utbilda sig till VVS-montör

Du som kan tänka dig ett praktiskt jobb där du får arbeta med händerna, samtidigt som du måste använda ditt tekniska kunnande och praktiska tänkande, kan passa som VVS-montör.human-156741_640

Det finns många vägar att gå för att nå fram till målet att bli VVS-montör. En väg som många väljer är att redan på gymnasiet rikta in sig mot yrket. Det gör de genom att gå energiprogrammet, som finns med inriktning VVS- och kylteknik. Det är ett treårigt program, men det är inte tillräckligt för att man ska anses vara en fullärd VVS-montör. Efter gymnasietiden går man nämligen som lärling på ett VVS-företag. Efter två år som lärling kan man avlägga en yrkesexamen, som krävs för att man ska bli en certifierad VVS-montör.

Det är dock inte alla som bestämmer sig för vad de vill bli så tidigt i livet. Därför går det också att genomföra hela sin utbildning som lärling på ett VVS-företag, vilket man då gör i ungefär fem år. Under den tiden kallas man för en företagslärling. I samband med arbetet på företaget lär sig lärlingen alla praktiska delar i VVS-branschen, men för att också lära sig de teoretiska delarna går företagslärlingar på särskilda kurser, som består av sammanlagt 16 veckors utbildning, uppdelade på fyra perioder. För att få avlägga yrkesexamen krävs förutom fem år som företagslärling även att man har läst in kärnämnen som svenska, matematik och engelska.

Ett tredje sätt att bli VVS-montör är att gå en så kallad arbetsmarknadsutbildning. Den finns på flera orter i landet. Beroende på vilka förkunskaper du har är utbildningen upp till 52 veckor lång, och kan jämföras med gymnasieskolan. Precis som i gymnasiet avslutas utbildningen med en lärlingsperiod och med att avlägga yrkesexamen.

När du så är färdigutbildad VVS-montör har du flera valmöjligheter för din framtida karriär. En av dem är att starta din egen VVS-firma, antingen på egen hand eller med anställda. Oavsett vilket är det många saker att tänka på i uppstartsfasen av ett företag. För att ge dig själv en sak mindre att tänka på kan du då anlita Fakturino.se, som kan hjälpa dig med fakturaköp och factoring.

Olika sorters pumpar

Olika sorters pumpar 1

En pump används för att flytta exempelvis en vätska, som vatten eller en gas som luft.

Vid gamla torp som har eget vatten på fastigheten, kan det finnas handpumpar som är en kolvpump.

Fast det finns fyra huvudkategorier av pumpar med olika teknik varav de vanligaste är deplacementspumpar och rotodynamiska pumpar.

 

Deplacementspumpar
Förträngningspumpar är en annan benämning på deplacementspumpar. Här bestäms flödet av slagfrekvens alternativt av varvtal, därmed i princip inte av mottrycket.

 

Ejektorpumpar
Ejektorpumpar benämns även strålpump. Med den här tekniken skapas ett undertryck. Det sker genom att en vätskestråle eller stråle av gas expanderar i en så kallad ejektorkammare. I regel behöver ejektorpumpen ofta ytterligare en annan pump eller tryckkälla för att fungera. Dessa pumpar liknar de rotodynamiska pumparna så länge de ej drivs med ånga.

 

Elektromagnetiska pumpar
Det man utnyttjar med elektromagnetiska pumpar att man på en elektrisk ledare i ett magnetfält får en kraft som beror av strömmen i ledaren. Särskilt bra i fall då det handlar om att det är flytande metall ska pumpas eftersom den vätskan har hög elektrisk ledningsförmåga.Olika sorters pumpar 2

 

Rotodynamiska pumpar
De rotodynamiska pumparna kallas även för friströmspumpar. Kännetecknande för dem är att flödet varierar med mottrycket i systemet. Detta är praktiskt eftersom pumpen då får arbeta mot en stängd ventil.

 

Luftpumpar
Syftet med att använda sig av luftpumpar är att de ändrar lufttrycket i en behållare eller annat område. Kompressorer höjer trycket.

 

Vakuumpumpar
Med hjälp av en vakuumpump som är en slags luftpump kan trycket sänkas i apparater, ledningar, sår och tankar. Inom just sjukvården används vakuumpumpar för bland annat dränering av vätskande operations- eller trycksår. Även vätskefyllda lungor kan dräneras på motsvarande sätt.

 

Specialpumpar
Till specialpumparna hör de hydrauliska vädurspumparna och mammutpumpen. Väduren kallades tidigare för akvapult och stöthävert. Värdurspumpen pumpar vatten helt automatiskt och drivs av endast av rörelseenergin i strömmande vatten. Mammutpumpen är förmodligen den enklaste pumpkonstruktionen. Den är tryckluftspump som inte behöver ta större plats än en slang. På engelska benämns den Airlift pump.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare 1

Varmvattenberedare förekommer i hushåll och används för att värma vatten helt enkelt. Vattnet värms upp främst för handhygien, dusch och bad.

 

Varmvattenberedare – tre kategorier
Det förekommer tre olika slags kategorier av varmvattenberedare. I en genomströmningsberedare flödar vattnet genom beredaren där det värms upp på väg till stället det ska tappas på, exempelvis varmvattenkranen på handfatet.

I en förrådsberedare hålls en viss volym vatten uppvärmd för att finnas till hands då det varma vattnet behövs. Efter tappning av vatten fylls beredaren på varvid det varma vattnet ackumuleras så att den fylls upp till den förvalda volym som den aktuella beredaren är avsedd för, för att på så sätt finnas tillhands vid tappning. Vanliga volymer för varmvattenberedare är  100 liter, 200 liter och i större hushåll 300 liter.

Den tredje kategorin utgörs av beredare med så kallad plattvärmeväxlare.

I en del småhus, som inte har tillgång till fjärrvärme, kan ha villapannor med inbyggda varmvattenberedare. Andra värmekällor som så kallade elpatroner, olja och värmepumpar med flera, kan också användas.

Varmvattenberedare 2

 

Värmeekonomi
Särskilt för småhusägaren finns stora pengar att spara på att välja rätt sorts värmeberedare. Särskilt om man har en förrådsberedare eftersom vattnet då fortfarande kontinuerligt hålls varmt, även om inte någon använder det. Vilket innebär att det då går åt energi, i onödan skulle man kunna säga. Det kallas för tomgångsförlust.

Enligt Energimyndigheten går en femtedel av den förbrukade energin åt till varmvatten.

De hushåll som har en förrådsberedare installerad kan spara tusentals kronor genom att investera i en effektiv variant.

 

Att tänka på
En förrådsberedare bör hålla vattnets temperatur vid minst 60° för att minimera riskerna för bakterietillväxt. Särskilt sötvattensbakterien legionella vilka förökar sig lätt i stillastående vatten.

 

Spartips
Oavsett vilken typ av varmvattenberedare man har i sitt hem, går det alltid att spara energi. Genom att ha vattensparventiler i alla kranar och duschmunstycken reducerar man åtgången av varmvatten och spar på så sätt energi. Ett annat tips är att inte tvätten får gå torr i torktumlaren. En torktumlare drar fyra gånger mer energi än tvättmaskinen under en tvätt. så torktumla till skrynklorna från centrifugeringen försvunnit – häng upp på torkställ så sparas också energi. Något som syns på framtida elräkningar.