Många fördelar med luftvärmepump

Står du i valet och kvalet när det gäller att välja uppvärmning för villan? Då kan det vara läge att titta lite extra på luftvärmepumpar, som är mycket populära. Det här är en relativt billig investering jämfört med andra former av uppvärmning, exempelvis bergvärme och liknande. Driftskostnaden är mycket låg och du sparar mycket pengar redan på kort sikt. Samtidigt är en luftvärmepump något som är bra för miljön. Visst, den kräver el för att drivas men samtidigt använder den luft utifrån som konverteras till värme – eller kyla, om den används som luftkonditionering. I en bostadsrättsförening kan det vara en teknisk förvaltning som ordnar allt det praktiska kring införskaffandet av värmesystem, men som privatperson i egen bostad ligger förstås den uppgiften på dig.

Mycket att välja på

Att hitta en luftvärmepump som motsvarar behoven är lätt, det finns en mängd varianter på marknaden som varierar både i pris och i effekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skaffa ytterligare en värmepump, beroende på bostadsyta och hur planlösningen ser ut. Det allra smidigaste är att köpa både värmepump och installation på samma gång, istället för att ordna detta separat. Den firma du köper luftvärmepumpen av erbjuder i regel inte enbart installation, utan också ett serviceavtal där de kommer hem till dig och gör rent värmepumparna med viss regelbundenhet (inte sällan vartannat år).

En luftvärmepump ska du inte installera på egen hand, eftersom det krävs viss teknisk expertis för att det ska bli rätt. Det du kan göra själv är att tvätta rent de filter som sitter i maskinen, där det samlas damm. Genom att utföra det underhållet varannan vecka håller du maskinen så ren du kan mellan de servicetillfällen som är planerade.

Stambyte

Ett stambyte innebär vanligtvis att alla huvudrör och ledningar som transporterar vatten i en byggnad byts ut. Det finns avloppsledningar och tappvattenledningar. Tappvatten är det som kommer ur kökskranen bland annat. Stambyte kan också innebära att stammar till el, gas och radio/tele byts ut, men när det talas om stambyte är det vanligen vatten som menas.

Anlita endast kunnigt folk

När det görs ett stambyte är det oerhört viktigt att det är erfaret och certifierat folk som gör detta. Gamla ledningar ska tas bort och nya ska installeras, och det kräver en hel del rivande i väggar och golv, beroende på var ledningarna sitter. Det kan ta flera veckor innan allt är klart, särskilt om det är flerfamiljshus det är frågan om. Äger du ett hus och funderar på om det är dags för stambyte så kan Stambytesgruppen.se i Stockholm ge dig experthjälp. De vet vad de gör och har lång erfarenhet av VVS.

Stambyte eller relining?

Det är inte alltid som gamla stammar faktiskt behöver bytas. Det händer ofta att många stambyten sker för tidigt och att de gamla stammarna faktiskt har några år kvar. Förr gjordes stammarna i gjutjärnsrör och de hade en rejäl tjocklek. Idag kan du välja på en tunnare variant av gjutjärn, plast eller rostfritt stål. Ett gammalt rör kan få sin livstid förlängd genom relining, som innebär att de gamla ledningarna rensas och fylls med nytt och fräscht material som exempelvis en kraftig slang som tätar eventuella sprickor. Med relining kan ofta stambytet skjutas upp ett tag, men det är inte ett permanent alternativ till regelrätt stambyte, utan endast en lagning på slitna rör. Det är även billigare än ett fullt stambyte.

Tar tid

När stammarna byts i ett flerfamiljshus tas vanligtvis samtliga lägenheter, och eftersom arbetet är så omfattande i badrum och oftast även kök så det läge att sätta in nytt käk och badrum efteråt. Det är inte ett måste att göra om hela köket, men badrum och toalett behöver totalrenoveras med nytt kakel, golv och väggar. Under tiden bytet sker finns heller inte toaletten eller köket tillhands med möjlighet till rinnande vatten eller toabesök, varvid det hämtas vatten utanför lägenheten och tillfälliga toaletter och duschar ska tillhandahållas av hyresvärden. Det väsnas och dammar en del och kan dessutom medföra den ljuvliga doften av avlopp, så det är bara att ha tålamod. Det blir snart fint och fräscht igen.

Det finns dock fall där stambytet har avstannat halvvägs på grund av olika orsaker, bland annat bråk. Aftonbladet skriver om ett bråk i bostadsrättsföreningen som stoppade hela stambytet och lämnade de boende med ofärdiga badrum som inte går att använda. För att undvika att detta händer i din bostadsrättsförening kan det vara bra att hålla koll på vad som gäller. Vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Enligt bostadsjuristerna kan ingen lägenhetsinnehavare, boende i hyresrätt eller bostadsrätt, neka att folk kommer in för att göra viktigt underhåll och reparationsarbeten. Bestämmer styrelsen eller hyresvärden att det ska bli stambyte kan således inte en enda person stoppa det eller vägra tillträde, det är bara att gilla läget. Men fräscht blir det efteråt.

VVS i vardagen

För att få ett ordentligt VVS-arbete utfört krävs åratal av erfarenhet och en gedigen utbildning i botten. Det krävs även god kunskap om VVS-produkter och kvalitet. Det kan tyckas vara en självklarhet, men när det kommer till kritan och ett faktiskt arbete ska utföras, är det inte svårt för en erfaren besiktningsperson att bedöma resultatet. Branschtidningen VVSForum är en god tillgång för information och nyheter inom VVS. Vid köp av nya hus eller lägenheter finns idag möjlighet att beställa en överlåtelsebesiktning, som har i syfte att låta köpare och säljare få godare förutsättningar till ett bra köp och mindre risk för tvistemål, genom en kontrollbesiktning på bostaden. Vid flyttkan Lennart på Husesyning hjälpa till med överlåtelsebesiktning, vilket kan vara en god idé för att se till att allt går rätt till.

Vad är VVS? En kort bakgrund

Historiskt har VVS haft en betydande roll för människans överlevnad och trivsel i hushåll och fastigheter runtom i Sverige och världen i stort, då det hjälper till att uppfylla viktiga krav för människans överlevnad. Såsom att förse med ren luft, värme och sanitära medel. Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet.

Det är en del av byggnadsindustrin och omfattar styrsystem och övervakningssystem för vattenförsörjning, avlopp för fastigheter samt de produkter som används inom området.

VVS förknippas oftast med rörmokare och även om rörmokare sysslar med VVS, är inte avloppsrör det enda som VVS behandlar. Det omfattar även gas, värmeledning och ventilation av hus. Teknikerna inom VVS har funnits sedan mitten av 1800-talet. Rörledningsföretag och värmeledningsföretag fanns till en början som två separata branscher, men i början av 1900-talet förenades de till en och samma bransch. I början kallades yrkesrollen för rörarbetare eller rörläggare och på 1970-talet förespråkade man yrkestitlarna rörmontör och ventilationsmontör, som senare i modern tid övergick till VVS-montör.

Värme

För uppvärmning finns framför allt radiatorer eller element som det även kallas, som huvudsakliga produkter. De drivs sedan av vattenrör med styrventiler som reglerar vattenflöde och på- och avstängning. Dessa tillkopplas i sin tur från olika slags värmekällor, såsom värmepumpar och värmepanna för ved, pellets eller olja som då tillför värme till elementen. I större byggnader används istället pannrum eller så kallad undercentral som behövs för ombesörjning av värme för hela byggnadens rum och lokaler.

Ventilation

Ventilation är en process där “ren utomhusluft” förses till ett utrymme medan inomhusluften avlägsnas. Detta kan göras antingen på naturlig väg eller mekanisk. Ventilationens luft leds vidare ut ur fastigheten vanligtvis med fläktar. Ventilationssystem kan i sin tur innehålla luftfilter som har i uppgift att fånga upp eventuella skadliga luftpartiklar,

Sanitet

Sanitet syftar till processen för avlägsnande av den mänskliga avföringen, från toaletten till en förvaring, transport, behandling och sedan slutanvändning eller bortskaffning. Då dålig sanitetsförsörjning kan orsaka spridning av allvarliga sjukdomar såsom kolera och dysenteri, är det av livsviktiga skäl vi måste ombesörja god sanitet i samtliga hushåll och faciliteter i Sverige.