Bravida

Bravida är ett installations- och servicebolag som framförallt riktar in sig på el, VS (värme och sanitet) och ventilation. Några av de tjänster som Bravida erbjuder inom el är el- och teleinstallationer, belysning, kraft, process, automation, telekommunikation, datakommunikation och radiokommunikation. Förutom värme och sanitet erbjuder Bravida också inom detta område tjänster som fjärrvärme och fjärrkyla, sprinklersystem och energisystem. Inom ventilation arbetar de (förutom med just ventilation) med kyla, energi och miljö.1280px-thumbnail

Bravida grundades år 2000, då det svenska byggnads- och installationsbolaget BPA AB och det norska Telenors installationsverksamhet slogs ihop, och bildade Bravida ASA. År 2005 flyttade koncernens huvudkontor till Stockholm, där det ligger fortfarande, och VD:n och koncernchefen är Mattias Johansson. BPA är det äldsta av de två ursprungliga bolagen, då det bildades år 1922 genom sammanslagningen av tolv byggnadsgillen. Det var dock inte förrän 1967 som själva aktiebolaget BPA bildades. Efter att det hade bildats växte dock BPA i stadig takt, och vid 1996 hade bolaget redan verksamheter i de tre skandinaviska länderna. När sammanslagningen gjordes vid millenniumskiftet bidrog detta ytterligare till bolagets tillväxt, och man köpte bland annat upp Semco A/S år 2003.

Förutom bolagets huvudsakliga teknikområden kompletteras dessa bastjänster med ett antal specialområden. Dessa är framförallt brand, säkerhet och teknisk fastighetsservice. Det är dotterbolag till koncernen som sköter dessa specialområden: Bravida Fire & Security för brand och säkerhet, och Bravida TSM för teknisk fastighetsservice.

Som ett stort VVS-bolag är Bravida också en stor arbetsgivare för VVS-installatörer i Sverige. Sammanlagt hade Bravida i december 2013 knappt 8 000 anställda, en siffra som nu har klättrat till runt 9 000 anställda. Dessa anställda är utspridda på över 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med en så bred organisation är det viktigt att hålla bra teambuildingaktiviteter och kick-offer, för att alla ska få en känsla av att höra samman och en lojalitetskänsla till Bravida som koncern. Ett bra ställe att hålla en kick off i Stockholm är O’Learys i Kista, där man bland annat kan äta god mat, bowla och åka gokart. Det är ju viktigt att kick-offen blir en paus från arbetet, där lek snarare än jobb dominerar.

Comments are closed.