Historien bakom VVS

Även om människan i alla tider på olika sätt har försökt ventilera och värma upp sina hus, och man senare även kommit på metoder för att få vattenförsörjning inne i våra bostäder, kan man inte tala om en VVS-bransch i modernt avseende förrän industrialismen tog fart under 1800-talet. Och även efter att VVS-branschen existerat i närmare hundra år, kallade man den inte för VVS-branschen, eftersom begreppet (eller förkortningen) VVS myntades först år 1930, i en tidskrift med samma namn. Ungefär 20 år därefter, på 1950-talet, började man använda termen VVS för att avse den teknik och den bransch som installerar värme, ventilation och sanitetssystem.

Därmed var dock inte striden om de olika begreppen över. Installatörerna i VVS-branschen har ända sedan början varit, och är än idag, uppdelade i två mindre branscher under VVS-branschens tak. Dessa kan sägas vara ventilationsentreprenörer och rörentreprenörer. Rörentreprenörerna installerar gas, vatten och avlopp, medan ventilationsentreprenörerna installerar uppvärmning och ventilation. Dessa två grenar av VVS ansågs sedan mitten av 1800-talet vara separata branscher, och denna uppdelning kvarstod fram till 1914, när de förenades till den gemensamma VVS-branschen. Runt samma tidsperiod började de som arbetade i rörledningsföretag att kallas ”rörmokare”, ett ord som har sitt ursprung i Stockholmsslangen, men som kring år 1930 hade etablerats så väl att det sågs som en officiell yrkesbeteckning. Sedan dess har dock som bekant ordet ”rörmokare” fallit ur mode igen – sedan 1970-talet har man istället förespråkat ”rörmontör”, ”ventilationsmontör” eller det mer allmänna ”VVS-montör”, som är den vedertagna yrkesbeteckningen idag.industry-970150_960_720

Marknaden för ventilationsentreprenörer blev stor först på 1950-talet, när man började installera ventilationssystem i större kontorsbyggnader, och även i privata hem. Innan dess hade plåtslagerier eller fläkttillverkare tagit hand inte bara om tillverkningen, utan också om installationen.

Om du själv funderar på att bli en av de som formar VVS-branschens framtid, och skriva den kommande historien genom att bli egen företagare, kommer du sannolikt att ha fullt upp till en början med att etablera dig på marknaden. Då kan det vara skönt att slippa oroa sig över att pengarna från ens första fakturor kommer in, när man behöver pengarna som mest. Genom att låta Intrum hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att pengarna kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Bravida

Bravida är ett installations- och servicebolag som framförallt riktar in sig på el, VS (värme och sanitet) och ventilation. Några av de tjänster som Bravida erbjuder inom el är el- och teleinstallationer, belysning, kraft, process, automation, telekommunikation, datakommunikation och radiokommunikation. Förutom värme och sanitet erbjuder Bravida också inom detta område tjänster som fjärrvärme och fjärrkyla, sprinklersystem och energisystem. Inom ventilation arbetar de (förutom med just ventilation) med kyla, energi och miljö.1280px-thumbnail

Bravida grundades år 2000, då det svenska byggnads- och installationsbolaget BPA AB och det norska Telenors installationsverksamhet slogs ihop, och bildade Bravida ASA. År 2005 flyttade koncernens huvudkontor till Stockholm, där det ligger fortfarande, och VD:n och koncernchefen är Mattias Johansson. BPA är det äldsta av de två ursprungliga bolagen, då det bildades år 1922 genom sammanslagningen av tolv byggnadsgillen. Det var dock inte förrän 1967 som själva aktiebolaget BPA bildades. Efter att det hade bildats växte dock BPA i stadig takt, och vid 1996 hade bolaget redan verksamheter i de tre skandinaviska länderna. När sammanslagningen gjordes vid millenniumskiftet bidrog detta ytterligare till bolagets tillväxt, och man köpte bland annat upp Semco A/S år 2003.

Förutom bolagets huvudsakliga teknikområden kompletteras dessa bastjänster med ett antal specialområden. Dessa är framförallt brand, säkerhet och teknisk fastighetsservice. Det är dotterbolag till koncernen som sköter dessa specialområden: Bravida Fire & Security för brand och säkerhet, och Bravida TSM för teknisk fastighetsservice.

Som ett stort VVS-bolag är Bravida också en stor arbetsgivare för VVS-installatörer i Sverige. Sammanlagt hade Bravida i december 2013 knappt 8 000 anställda, en siffra som nu har klättrat till runt 9 000 anställda. Dessa anställda är utspridda på över 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med en så bred organisation är det viktigt att hålla bra teambuildingaktiviteter och kick-offer, för att alla ska få en känsla av att höra samman och en lojalitetskänsla till Bravida som koncern. Ett bra ställe att hålla en kick off i Stockholm är O’Learys i Kista, där man bland annat kan äta god mat, bowla och åka gokart. Det är ju viktigt att kick-offen blir en paus från arbetet, där lek snarare än jobb dominerar.

DIY vid badrumsrenovering – ja eller nej?

Inför en renovering tar man ofta in offerter från olika hantverkare för att få en uppfattning om hur mycket det kommer att kosta. Siffrorna på pappret kan i många fall göra en mörkrädd och kanske till och med få en att tänka om – kanske kan man stå ut med den slitna, blågröna plastmattan i badrummet ett tag till, trots allt? Just när man ska renovera badrummet känns det kanske tryggast att låta hantverkare göra allt, för att undvika problem med försäkringen när eventuella fuktskador uppstår. Men det behöver inte vara så att man avstår en renovering av ekonomiska skäl, för till och med i badrummet finns det saker som man kan göra själv för att få ner kostnaden.

En stor del av arbetet när man ska helrenovera ett badrum är till exempel att riva allt det plumbing-840835_640gamla – kaklet från väggarna, mattan från golvet, handfatet, toalettstolen, duschkabinen och allt annat som helt ska bort. För detta krävs inte särskilda kunskaper eller en viss teknik – det går utmärkt att göra själv. På det sättet kan du spara många hundralappar på ett jobb som annars hade utförts av hantverkare som går på timme. Se bara till att diskutera med den entreprenör som sedan ska utföra själva renoveringen, så att du inte river för mycket.

Den totala kostnaden beror också till stor del på var du köper din badrumsinredning. På Swedmart.se hittar du ett stort utbud av badrumsmöbler, ofta till betydligt bättre priser än i den fysiska handeln. På det viset kan du få ner det totala priset av renoveringen markant.

Det som du däremot ska lämna till hantverkarna är att kakla om badrummet och att borra alla eventuella hål som ska vara i väggar och golv. Detta beror på samma anledning, nämligen att hantverkarna kan försäkra sig om att tätskiktet sätts på rätt sätt under kaklet, och att de hål som borras i tätskiktet blir täta, så att de inte orsakar en vattenskada senare. Många försäkringar kräver också att detta jobb utförs av en kvalificerad hantverkare för att eventuella skador ska täckas.

Vad gäller inredning i badrummet kan sägas att det generellt går bra att själv byta ut gammalt mot nytt om det står kvar på samma ställe – ett nytt badkar på samma ställe, ett nytt handfat på samma ställe och så vidare – så länge man är någorlunda säker på sin sak. Om man däremot ska flytta någon av dessa saker till en ny plats i badrummet måste man ta hjälp av rörmokare och andra specialister.

Utbilda sig till VVS-montör

Du som kan tänka dig ett praktiskt jobb där du får arbeta med händerna, samtidigt som du måste använda ditt tekniska kunnande och praktiska tänkande, kan passa som VVS-montör.human-156741_640

Det finns många vägar att gå för att nå fram till målet att bli VVS-montör. En väg som många väljer är att redan på gymnasiet rikta in sig mot yrket. Det gör de genom att gå energiprogrammet, som finns med inriktning VVS- och kylteknik. Det är ett treårigt program, men det är inte tillräckligt för att man ska anses vara en fullärd VVS-montör. Efter gymnasietiden går man nämligen som lärling på ett VVS-företag. Efter två år som lärling kan man avlägga en yrkesexamen, som krävs för att man ska bli en certifierad VVS-montör.

Det är dock inte alla som bestämmer sig för vad de vill bli så tidigt i livet. Därför går det också att genomföra hela sin utbildning som lärling på ett VVS-företag, vilket man då gör i ungefär fem år. Under den tiden kallas man för en företagslärling. I samband med arbetet på företaget lär sig lärlingen alla praktiska delar i VVS-branschen, men för att också lära sig de teoretiska delarna går företagslärlingar på särskilda kurser, som består av sammanlagt 16 veckors utbildning, uppdelade på fyra perioder. För att få avlägga yrkesexamen krävs förutom fem år som företagslärling även att man har läst in kärnämnen som svenska, matematik och engelska.

Ett tredje sätt att bli VVS-montör är att gå en så kallad arbetsmarknadsutbildning. Den finns på flera orter i landet. Beroende på vilka förkunskaper du har är utbildningen upp till 52 veckor lång, och kan jämföras med gymnasieskolan. Precis som i gymnasiet avslutas utbildningen med en lärlingsperiod och med att avlägga yrkesexamen.

När du så är färdigutbildad VVS-montör har du flera valmöjligheter för din framtida karriär. En av dem är att starta din egen VVS-firma, antingen på egen hand eller med anställda. Oavsett vilket är det många saker att tänka på i uppstartsfasen av ett företag. För att ge dig själv en sak mindre att tänka på kan du då anlita Fakturino.se, som kan hjälpa dig med fakturaköp och factoring.