Många fördelar med luftvärmepump

Står du i valet och kvalet när det gäller att välja uppvärmning för villan? Då kan det vara läge att titta lite extra på luftvärmepumpar, som är mycket populära. Det här är en relativt billig investering jämfört med andra former av uppvärmning, exempelvis bergvärme och liknande. Driftskostnaden är mycket låg och du sparar mycket pengar redan på kort sikt. Samtidigt är en luftvärmepump något som är bra för miljön. Visst, den kräver el för att drivas men samtidigt använder den luft utifrån som konverteras till värme – eller kyla, om den används som luftkonditionering. I en bostadsrättsförening kan det vara en teknisk förvaltning som ordnar allt det praktiska kring införskaffandet av värmesystem, men som privatperson i egen bostad ligger förstås den uppgiften på dig.

Mycket att välja på

Att hitta en luftvärmepump som motsvarar behoven är lätt, det finns en mängd varianter på marknaden som varierar både i pris och i effekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att skaffa ytterligare en värmepump, beroende på bostadsyta och hur planlösningen ser ut. Det allra smidigaste är att köpa både värmepump och installation på samma gång, istället för att ordna detta separat. Den firma du köper luftvärmepumpen av erbjuder i regel inte enbart installation, utan också ett serviceavtal där de kommer hem till dig och gör rent värmepumparna med viss regelbundenhet (inte sällan vartannat år).

En luftvärmepump ska du inte installera på egen hand, eftersom det krävs viss teknisk expertis för att det ska bli rätt. Det du kan göra själv är att tvätta rent de filter som sitter i maskinen, där det samlas damm. Genom att utföra det underhållet varannan vecka håller du maskinen så ren du kan mellan de servicetillfällen som är planerade.

Stambyte

Ett stambyte innebär vanligtvis att alla huvudrör och ledningar som transporterar vatten i en byggnad byts ut. Det finns avloppsledningar och tappvattenledningar. Tappvatten är det som kommer ur kökskranen bland annat. Stambyte kan också innebära att stammar till el, gas och radio/tele byts ut, men när det talas om stambyte är det vanligen vatten som menas.

Anlita endast kunnigt folk

När det görs ett stambyte är det oerhört viktigt att det är erfaret och certifierat folk som gör detta. Gamla ledningar ska tas bort och nya ska installeras, och det kräver en hel del rivande i väggar och golv, beroende på var ledningarna sitter. Det kan ta flera veckor innan allt är klart, särskilt om det är flerfamiljshus det är frågan om. Äger du ett hus och funderar på om det är dags för stambyte så kan Stambytesgruppen.se i Stockholm ge dig experthjälp. De vet vad de gör och har lång erfarenhet av VVS.

Stambyte eller relining?

Det är inte alltid som gamla stammar faktiskt behöver bytas. Det händer ofta att många stambyten sker för tidigt och att de gamla stammarna faktiskt har några år kvar. Förr gjordes stammarna i gjutjärnsrör och de hade en rejäl tjocklek. Idag kan du välja på en tunnare variant av gjutjärn, plast eller rostfritt stål. Ett gammalt rör kan få sin livstid förlängd genom relining, som innebär att de gamla ledningarna rensas och fylls med nytt och fräscht material som exempelvis en kraftig slang som tätar eventuella sprickor. Med relining kan ofta stambytet skjutas upp ett tag, men det är inte ett permanent alternativ till regelrätt stambyte, utan endast en lagning på slitna rör. Det är även billigare än ett fullt stambyte.

Tar tid

När stammarna byts i ett flerfamiljshus tas vanligtvis samtliga lägenheter, och eftersom arbetet är så omfattande i badrum och oftast även kök så det läge att sätta in nytt käk och badrum efteråt. Det är inte ett måste att göra om hela köket, men badrum och toalett behöver totalrenoveras med nytt kakel, golv och väggar. Under tiden bytet sker finns heller inte toaletten eller köket tillhands med möjlighet till rinnande vatten eller toabesök, varvid det hämtas vatten utanför lägenheten och tillfälliga toaletter och duschar ska tillhandahållas av hyresvärden. Det väsnas och dammar en del och kan dessutom medföra den ljuvliga doften av avlopp, så det är bara att ha tålamod. Det blir snart fint och fräscht igen.

Det finns dock fall där stambytet har avstannat halvvägs på grund av olika orsaker, bland annat bråk. Aftonbladet skriver om ett bråk i bostadsrättsföreningen som stoppade hela stambytet och lämnade de boende med ofärdiga badrum som inte går att använda. För att undvika att detta händer i din bostadsrättsförening kan det vara bra att hålla koll på vad som gäller. Vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Enligt bostadsjuristerna kan ingen lägenhetsinnehavare, boende i hyresrätt eller bostadsrätt, neka att folk kommer in för att göra viktigt underhåll och reparationsarbeten. Bestämmer styrelsen eller hyresvärden att det ska bli stambyte kan således inte en enda person stoppa det eller vägra tillträde, det är bara att gilla läget. Men fräscht blir det efteråt.

VVS i vardagen

För att få ett ordentligt VVS-arbete utfört krävs åratal av erfarenhet och en gedigen utbildning i botten. Det krävs även god kunskap om VVS-produkter och kvalitet. Det kan tyckas vara en självklarhet, men när det kommer till kritan och ett faktiskt arbete ska utföras, är det inte svårt för en erfaren besiktningsperson att bedöma resultatet. Branschtidningen VVSForum är en god tillgång för information och nyheter inom VVS. Vid köp av nya hus eller lägenheter finns idag möjlighet att beställa en överlåtelsebesiktning, som har i syfte att låta köpare och säljare få godare förutsättningar till ett bra köp och mindre risk för tvistemål, genom en kontrollbesiktning på bostaden. Vid flyttkan Lennart på Husesyning hjälpa till med överlåtelsebesiktning, vilket kan vara en god idé för att se till att allt går rätt till.

Vad är VVS? En kort bakgrund

Historiskt har VVS haft en betydande roll för människans överlevnad och trivsel i hushåll och fastigheter runtom i Sverige och världen i stort, då det hjälper till att uppfylla viktiga krav för människans överlevnad. Såsom att förse med ren luft, värme och sanitära medel. Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet.

Det är en del av byggnadsindustrin och omfattar styrsystem och övervakningssystem för vattenförsörjning, avlopp för fastigheter samt de produkter som används inom området.

VVS förknippas oftast med rörmokare och även om rörmokare sysslar med VVS, är inte avloppsrör det enda som VVS behandlar. Det omfattar även gas, värmeledning och ventilation av hus. Teknikerna inom VVS har funnits sedan mitten av 1800-talet. Rörledningsföretag och värmeledningsföretag fanns till en början som två separata branscher, men i början av 1900-talet förenades de till en och samma bransch. I början kallades yrkesrollen för rörarbetare eller rörläggare och på 1970-talet förespråkade man yrkestitlarna rörmontör och ventilationsmontör, som senare i modern tid övergick till VVS-montör.

Värme

För uppvärmning finns framför allt radiatorer eller element som det även kallas, som huvudsakliga produkter. De drivs sedan av vattenrör med styrventiler som reglerar vattenflöde och på- och avstängning. Dessa tillkopplas i sin tur från olika slags värmekällor, såsom värmepumpar och värmepanna för ved, pellets eller olja som då tillför värme till elementen. I större byggnader används istället pannrum eller så kallad undercentral som behövs för ombesörjning av värme för hela byggnadens rum och lokaler.

Ventilation

Ventilation är en process där “ren utomhusluft” förses till ett utrymme medan inomhusluften avlägsnas. Detta kan göras antingen på naturlig väg eller mekanisk. Ventilationens luft leds vidare ut ur fastigheten vanligtvis med fläktar. Ventilationssystem kan i sin tur innehålla luftfilter som har i uppgift att fånga upp eventuella skadliga luftpartiklar,

Sanitet

Sanitet syftar till processen för avlägsnande av den mänskliga avföringen, från toaletten till en förvaring, transport, behandling och sedan slutanvändning eller bortskaffning. Då dålig sanitetsförsörjning kan orsaka spridning av allvarliga sjukdomar såsom kolera och dysenteri, är det av livsviktiga skäl vi måste ombesörja god sanitet i samtliga hushåll och faciliteter i Sverige.

Fjärrvärme

Den allra vanligaste formen för uppvärmning av bostadshus och lokaler i Sverige är fjärrvärme. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt som kommer med många fördelar. Att man alltid kan hålla det varmt i huset och samtidigt ha obegränsat med varmvatten i dusch och kranar är några av de mest framträdande bekvämligheterna med systemet. Det är sällan problem med fjärrvärmesystem och användare behöver inte oroa sig för köldknäppar och liknande som kan drabba andra system. Dessutom är fjärrvärme ett väldigt hållbart system ur klimatsynpunkt. Naturvårdsverket säger att Sveriges omställning i fjärrvärmebranschen är en stor anledning till att vi klarat att nå klimatmålen i Kyoto-avtalet.

En lösning på utsläpp

Fjärrvärmesystemen började användas för att man ville minska utsläppen i luften. I stället för att varje hus förbrände så ville man centralisera hela processen till ett stort värmeverk som värmen sedan fördelas från ut till bostäderna. Fjärrvärme är vanligast i svenska tätorter och finns tillgängligt i 270 av 290 kommuner. Så länge man bor tillräckligt nära ett fjärrvärmesystem för att kunna koppla in sig så har de flesta möjligheten att välja fjärrvärme som sitt värmesystem. Systemet är vanligast i bostadshus, butikslokaler, kontor, industrier, sjukhus och liknande. Andelen småhus, alltså stugor och dylikt, har en mycket lägre procentuell användning av fjärrvärmenätet. Cirka 11 %.

Miljövänligt och besparande

Fjärrvärmen är ett pålitligt system. Tack vare sin dominans på marknaden finns det alltid reserver att tillgå om det skulle vara problem med huvudnätet. Om problem uppstår hinner man som kund oftast inte ens uppfatta att någonting har hänt. I stället för att behöva ha en egen värmepanna som tar plats i hemmet så kan man spara både besvär, tid och pengar genom att låta värmen komma till en själv genom ett tryggt och miljövänligt system. Fjärrvärmeverken kan använda lite olika produkter för att elda, men vanligast är bark, flis och spån. Det är ofta restprodukter från till exempel skogsindustri som används. Miljövänligare och effektivare än så blir det knappast.

Vattenskador under vintern

Något av det jobbigaste man kan råka ut för som fastighetsägare är vattenskador. Vattnet har en förmåga att leta sig ner i olika material och orsaka problem med mögel, rost och även sprickbildning eftersom till exempel trä sväller lite när det blir blött. Ibland är det svårt att upptäcka en vattenskada eftersom den drabbar skikt i fastigheten som vi inte kan se. Som takbjälkar uppe på vinden eller de delar av golv som döljs av olika slags mattor. I den här bloggposten ska vi titta lite extra på vattenskador som riskerar att inträffa under vintern.

Problem i hus som står tomma

Vintersäkra ditt fritidshus genom att tömma alla rör på vatten innan det fryser till. Ett rör eller ett vattenlås som är fullt med vatten kan spricka när vattnet fryser till is eftersom det då expanderar och i värsta fall spräcker röret. Ett annat sätt att försäkra sig mot dylika problem är att ha underhållsvärme i fritidshuset. Så länge det är åtminstone ett par grader inomhus kommer inget vatten att kunna frysa. Det regleras med hjälp av en termostat. Man måste dock vara lite på sin vakt mot långa strömavbrott som sätter termostaten ur spel, det är alltid säkrast att tömma sitt system på vatten när en hus kommer att stå tomt.

Lär känna ditt hus

Hus som lämnas utan tillsyn kan drabbas av många olika problem på vintern. Om mycket snö, nära huset, smälter snabbt kan vatten tränga in i husgrunden om den inte är ordentligt dränerad. En fuktig och kylig källare är en bra grogrund för mögel. Läckande rör och element kan också orsaka problem om det tar lång tid innan man lägger märke till problemet. Ofta tar det åtminstone ett år innan man lärt känna ett hus. Har du köpt ett nytt fritidshus är det en bra idé att åka dit en gång i månaden för att se hur det klarar sig under olika årstider.

Hitta seriösa VVS-hantverkare

Det är viktigt att hitta duktiga och seriösa VVS-hantverkare. Vissa har inte kunskapen som de påstår och kan förstöra mer än vad de hjälper. Byggbranschen har länge haft ett problem med okvalificerad arbetskraft som ibland inte har utbildning inom yrket. Det är dessutom vanligt att fler timmar rapporteras in än vad som är den faktiska arbetstiden, i ett försök att få ut mer lön än överenskommet. Gå gärna på rekommendationer från släkt och vänner. Det du ska ta reda på är: att hantverkaren kommer i tid, är pålitlig när det kommer till avtalade timmar och att tidigare utfört arbete håller bra standard.

Dåligt eller bra?

Perfect_Insurance_for_Plumbers_in_AustraliaDåligt utförda arbeten inom VVS kan till exempel vara att kranen fortsätter läcka även efter att den har varit lagad. Vill det sig riktigt illa kan ett dåligt utfört VVS-arbete förstöra mer än problemet som skulle fixas till en början, till exempel kan nya sprickor och läckor uppstå. Du ska alltid se efter att din anlitade VVS-firma har f-skattesedel och är registrerat som ett företag på allabolag.se. Då kan du vara säkrare på att du anlitar en seriös aktör på marknaden. Vill du veta mer om VVS och hänga med när det kommer till ny kunskap inom branschen? Nytt nummer av Dahl’s kundtidning TRYCK finns nu att hämta på … webben eller skickas den hem till dig om du registrerar dig. Det är smart att hänga med så att varenda arbete du måste få utfört i ditt hem följer hög standard. Bra utförda VVS-arbeten behöver inte göras om efter att arbetet har avslutats. Arbetet sker även inom avtalad tidsram och den inhyrda hantverkaren är transparent när det kommer till sitt arbete.

Vad kostar en bra VVS-hantverkare?

Det är svårt att sätta ett absolut pris då betalningen sker per timme och därför beror helt på hur stort jobbet är. I storstäderna kan det vara lite dyrare att anlita en duktig VVS-firma. Mellan 450-600 kronor i timmen får du räkna med att betala om du vill ha en bra hantverkare. Missa inte att du får göra rotavdrag på utfört arbete. För att få göra avdraget måste din hantverkare ha F-skattesedel eller A-skatt. Du får tillbaka 50% av kostnaden – upp till 100 000 kronor. Kom alltid överens med din hantverkare hur många timmar han bör lägga på jobbet innan arbetet börjar. Lite extra tid för oförutsedda händelser måste du räkna med, men ett enkelt tidsavtal ser till att dina kostnader inte skenar iväg fullständigt. I allmänhet är det alltid bättre att betala mer för en duktig hantverkare än att försöka komma undan alldeles för billigt. Ett dåligt utfört arbete kan kosta dig mycket mer i slutändan.

Att tänka när du anlitar VVS-hjälp

 

Att tänka när du anlitar VVS-hjälp 2

Någon gång i livet måste de allra flesta anlita VVS-hjälp. Oavsett om det gäller ett nybygge där det måste anslutas vatten eller om du har problem med avloppet i ditt hus är det en VVS-montör som du ska kontakta. Eftersom VVS är en stor bransch med många aktörer är det viktigt att kunna sålla i utbudet och välja ut guldkornen. Det går enkelt att starta upp en firma och erbjuda tjänster till kunder, men det är svårare att behålla dem med gedigen kvalitet under en längre period. Att se vilka firmor som klarar sig bäst i en jämförelse är en bra indikation på vart du ska gå för att bli allra nöjdast.

 

Om du har möjlighet att få rekommendationer av närstående är det en bra startpunkt. Kanske har någon av dina grannar nyligen behövt använda sig av en VVS-montör och vet precis vilka fallgropar som man ska undvika. Oavsett om det är en dålig eller bra referens kan det vara till hjälp i ditt sökande. Om en VVS-firma har fått dålig kritik lägger du det på minnet och letar vidare. Om det istället har fått lovord kan du titta närmare på den och se efter om den verkar seriös. I så fall är chansen stor att du har hittat den kvalitetsfirma som du är ute efter.Att tänka när du anlitar VVS-hjälp 1

 

Om du saknar referenser är det viktigt att vara noggrann med pappersarbete och kontrakt. En oseriös VVS-firma har kännetecken som att den lovar saker som den inte kan hålla, att tidsplaner ständigt bryts och att resultatet håller lägre kvalitet än utlovat. För att undvika det är det av största vikt att tidigt vara överens om vad det är som gäller. Om det råder någon otydlighet kan VVS-montören hänvisa till det i efterhand och i värsta fall undkomma betalningsskyldighet utifall att slutresultatet skulle bli en besvikelse.

 

Vissa saker får du inte göra hemma utan att anlita en VVS-montör. Det är av säkerhetsskäl eftersom en misslyckad installation kan ha förödande konsekvenser. Ett exempel på det är en värmepump där vissa delar kräver en certifierad montör för att den ska bli godkänd. Däremot finns det sätt att göra det billigare. Om du köper en egen billig värmepump på nätet slipper du använda dig av dyra återförsäljare.

Olika sorters pumpar

Olika sorters pumpar 1

En pump används för att flytta exempelvis en vätska, som vatten eller en gas som luft.

Vid gamla torp som har eget vatten på fastigheten, kan det finnas handpumpar som är en kolvpump.

Fast det finns fyra huvudkategorier av pumpar med olika teknik varav de vanligaste är deplacementspumpar och rotodynamiska pumpar.

 

Deplacementspumpar
Förträngningspumpar är en annan benämning på deplacementspumpar. Här bestäms flödet av slagfrekvens alternativt av varvtal, därmed i princip inte av mottrycket.

 

Ejektorpumpar
Ejektorpumpar benämns även strålpump. Med den här tekniken skapas ett undertryck. Det sker genom att en vätskestråle eller stråle av gas expanderar i en så kallad ejektorkammare. I regel behöver ejektorpumpen ofta ytterligare en annan pump eller tryckkälla för att fungera. Dessa pumpar liknar de rotodynamiska pumparna så länge de ej drivs med ånga.

 

Elektromagnetiska pumpar
Det man utnyttjar med elektromagnetiska pumpar att man på en elektrisk ledare i ett magnetfält får en kraft som beror av strömmen i ledaren. Särskilt bra i fall då det handlar om att det är flytande metall ska pumpas eftersom den vätskan har hög elektrisk ledningsförmåga.Olika sorters pumpar 2

 

Rotodynamiska pumpar
De rotodynamiska pumparna kallas även för friströmspumpar. Kännetecknande för dem är att flödet varierar med mottrycket i systemet. Detta är praktiskt eftersom pumpen då får arbeta mot en stängd ventil.

 

Luftpumpar
Syftet med att använda sig av luftpumpar är att de ändrar lufttrycket i en behållare eller annat område. Kompressorer höjer trycket.

 

Vakuumpumpar
Med hjälp av en vakuumpump som är en slags luftpump kan trycket sänkas i apparater, ledningar, sår och tankar. Inom just sjukvården används vakuumpumpar för bland annat dränering av vätskande operations- eller trycksår. Även vätskefyllda lungor kan dräneras på motsvarande sätt.

 

Specialpumpar
Till specialpumparna hör de hydrauliska vädurspumparna och mammutpumpen. Väduren kallades tidigare för akvapult och stöthävert. Värdurspumpen pumpar vatten helt automatiskt och drivs av endast av rörelseenergin i strömmande vatten. Mammutpumpen är förmodligen den enklaste pumpkonstruktionen. Den är tryckluftspump som inte behöver ta större plats än en slang. På engelska benämns den Airlift pump.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare 1

Varmvattenberedare förekommer i hushåll och används för att värma vatten helt enkelt. Vattnet värms upp främst för handhygien, dusch och bad.

 

Varmvattenberedare – tre kategorier
Det förekommer tre olika slags kategorier av varmvattenberedare. I en genomströmningsberedare flödar vattnet genom beredaren där det värms upp på väg till stället det ska tappas på, exempelvis varmvattenkranen på handfatet.

I en förrådsberedare hålls en viss volym vatten uppvärmd för att finnas till hands då det varma vattnet behövs. Efter tappning av vatten fylls beredaren på varvid det varma vattnet ackumuleras så att den fylls upp till den förvalda volym som den aktuella beredaren är avsedd för, för att på så sätt finnas tillhands vid tappning. Vanliga volymer för varmvattenberedare är  100 liter, 200 liter och i större hushåll 300 liter.

Den tredje kategorin utgörs av beredare med så kallad plattvärmeväxlare.

I en del småhus, som inte har tillgång till fjärrvärme, kan ha villapannor med inbyggda varmvattenberedare. Andra värmekällor som så kallade elpatroner, olja och värmepumpar med flera, kan också användas.

Varmvattenberedare 2

 

Värmeekonomi
Särskilt för småhusägaren finns stora pengar att spara på att välja rätt sorts värmeberedare. Särskilt om man har en förrådsberedare eftersom vattnet då fortfarande kontinuerligt hålls varmt, även om inte någon använder det. Vilket innebär att det då går åt energi, i onödan skulle man kunna säga. Det kallas för tomgångsförlust.

Enligt Energimyndigheten går en femtedel av den förbrukade energin åt till varmvatten.

De hushåll som har en förrådsberedare installerad kan spara tusentals kronor genom att investera i en effektiv variant.

 

Att tänka på
En förrådsberedare bör hålla vattnets temperatur vid minst 60° för att minimera riskerna för bakterietillväxt. Särskilt sötvattensbakterien legionella vilka förökar sig lätt i stillastående vatten.

 

Spartips
Oavsett vilken typ av varmvattenberedare man har i sitt hem, går det alltid att spara energi. Genom att ha vattensparventiler i alla kranar och duschmunstycken reducerar man åtgången av varmvatten och spar på så sätt energi. Ett annat tips är att inte tvätten får gå torr i torktumlaren. En torktumlare drar fyra gånger mer energi än tvättmaskinen under en tvätt. så torktumla till skrynklorna från centrifugeringen försvunnit – häng upp på torkställ så sparas också energi. Något som syns på framtida elräkningar.

VVS & värmesystem

VVS & värmesystem 1

Begreppet VVS betecknar en hel bransch som ägnar sig åt värme, ventilation och sanitet.

Fast VVS står också för de produkter som används för att bygga de tekniska system som återfinns i byggnader. I detta ingår allt från planering, projektering och utförande. De som utför arbetena benämns VVS-konsulter. De som specifikt arbetar med vattenförsörjning och sanitetsporslin kallas, inte helt oväntat, för rörmokare.

Vidare ingår således de system som är konstruerade för ventilation, att tillhandahålla vattenförsörjning och avlopp i begreppet VVS. Därtill ingår olika styr- och övervakningssystem.

Vanligen förekommer vattenburna system för uppvärmning, som radiatorer i flerfamiljshus och i förekommande fall komfortkylning. I vår tid har byggnader för på boende, kontors- och industriändamål installerade system för distribution och avledning för vattenledningsvatten, så kallat tappvatten.

 

VVS special
Det finns naturligtvis inom VVS-branschen olika sorters VVS-system, en del är specialssystem som system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier. På sjukhus och andra vårdinrättningar vilka har särskilda medicinrum kan behöva kylning så att mediciner inte går till spillo i onödan för att de förstörs i för höga temperaturer. Andra system avser byggnadernas brandskydd med exempelvis vattensprinklers.

 

Energiförbrukning
Då många både företag och privatpersoner önskar minska sina ekologiska fotavtryck står energibesparingsåtgärder högt på prioriteringslistan. Här finns även stora kostnadsbesparingar att finna. Att övervaka energiförsörjning och, inte att förglömma, energiförbrukningen tillhör verksamhetsområden som ingår i VVS, samt att införa effektiviseringsåtgärder om så behövs.

VVS & värmesystem 2

Energibesparingar
Enligt Vattenfall går det att sänka energikostnaderna betydligt. Man skriver på hemsidan att sänkningen av energikostnaderna kan uppgå till 10-20 procent och det utan några som helst större investeringar. Här finns 10 000-tals kronor finns att spara för den som fångar energitjuvar och övervakar samt har kontroll på både och energiförbrukning. Målet är att värmesystemen är injusterade med jämn värmedistribution till alla rum i byggnaden med samma användningsområde. Vidare bör så kallade underhållet av shuntgrupper i undercentraler kontrolleras regelbundet. Dessa kan vara som fördelar värmen vid undercentraler vara felkopplade, eller ventiler längre ut i ledningsnätet läcka eller sitta felvända